dimecres, 2 de juny del 2010

ANIMACIÓ A LA LECTURA

Els de segon cicle varem comprovar
que el fet de gaudir del benestar a la
platja i la lectura són totalment compa-
tibles.